PDF JPG
本書有DRM加密保護,需使用HyRead閱讀軟體開啟
 • 圖解我的第一本越南語會話 [有聲書]
 • 點閱:472
 • 作者: 陳依僑, Nguyen Kim Nga著
 • 出版社:哈福企業
 • 出版年:2015[民104]
 • 集叢名:越南語系列:5
 • ISBN:9789865972905
 • 格式:PDF,JPG
 • 附註:中越對照
租期14天 今日租書可閱讀至2021-12-23

內容簡介

只要3步驟→躺著聽→輕鬆開口說越南語
中文、越南語、中文拼音對照:圖文自然記憶法,超輕鬆,超有效。

基本結構

1.例句生活化,會話口語化
2.好說好學:標註中文拼音,懂中文就會說越南語
3.編排清晰:內容採中文、越南語、拼音對照,排版設計,一目了然,學習事半功倍。
4.精質MP3:由特聘專業越南語老師錄製,中文唸一遍,越南語唸二遍,第一遍是正常速度,第二遍為稍慢速度。

5.越南語的學習,要透過多聽、多寫、多說、多讀,每一個環節缺一不可,只要每天細聽MP3,持續反覆練習發音和語調,就能輕鬆開口說越南語。

本書特色

越南語完全自修手冊
初學越南語最強入門書
中文拼音對照 易學就會
從字母→發音→會話,30秒全部記住
1500句越南人天天說的會話
馬上和越南人聊開來
躺著聽+坐著聴+走著聽+開車聽→馬上聽馬上會
越配․越傭․旅遊․工作․台商必備

名人推薦

吳文學
世新大學碩士
電台主持人
出版社和雜誌社總編輯

這是初學越南語者的第一本書,學起來很輕鬆,很有趣,尤其全家一起用中文唸越南語,趣味橫生,歡樂融融,學習零壓力,輕鬆打好越南語紮實基礎,真的會中文就能說越南語。


作者簡介

Nguyen Kim Nga
胡志明百科大學
專心致力於越南語和中文學習教材的研究

陳依僑
台大EMBA
資深媒體人

暢銷書作家

主編:
3分鐘立即說泰語
3分鐘立即說越南語
3分鐘立即說西班牙語


 • 【前言】用中文開口說越南語(第2頁)
 • 越南語簡單入門(第9頁)
 • PART 1 交際應酬篇 TRANG XA GIAO 張灑遭(第15頁)
  • 話題 1:寒暄 NOI CHUYEN XA GIAO 挪卷灑遭(第16頁)
  • 話題 2:問候 HOI THAM 毀探(第22頁)
  • 話題 3:年齡 TUOI TAC 對達(第26頁)
  • 話題 4:介紹 GIÔI THIEU 則跳(第30頁)
  • 話題 5:稱謂 XUNG HO 僧呼(第39頁)
 • PART 2 聊天閒談篇 TRANG NOI CHUYEN PHIEM 張挪卷片(第43頁)
  • 話題 1:嗜好 SÔ THÍCH 捨提(第44頁)
  • 話題 2:家庭情況 TÌNH HÌNH GIA DÌNH 定哼匝定(第51頁)
  • 話題 3:住家 NÔI Ô 內噁(第56頁)
  • 話題 4:生活習慣 THOI QUEN SINH HOAÏT 陀關興化(第60頁)
  • 話題 5:工作 CONG VIEC 工月(第67頁)
  • 話題 6:學校 TRUONG HOC 正獲(第71頁)
  • 話題 7:天氣 THOI TIET 特跌(第76頁)
 • PART 3 實際應用篇 TRANG UNG DUNG THUC TE 張瓮縱特底(第83頁)
  • 話題 1:拜訪 THAM VIENG 探營(第84頁)
  • 話題 2:電話 DIEN THOAI 電太(第91頁)
  • 話題 3:約會 HEN HO 恨火(第104頁)
  • 話題 4:吃飯 AN COM 安跟(第110頁)
  • 話題 5:休閒娛樂 VUI CHOI GIAI TRÍ 威追載及(第123頁)
 • PART 4 旅遊樂透篇 TRANG THU VUI DU LICH 張圖威租力(第127頁)
  • 話題 1:觀光 THAM QUAN 探關(第128頁)
  • 話題 2:名產 SAN PHAM NOI TIENG 散粉餒頂(第133頁)
  • 話題 3:住宿 O TRO 噁這(第138頁)
  • 話題 4:用餐 DUNG BUA 縱跛(第149頁)
 • PART 5 交通工具篇 TRANG PHUONG TIEN GIAO THONG 張方店遭通(第159頁)
  • 話題 1:搭乘工具 PHUONG TIEN DI LAI 方店低賴(第160頁)
  • 話題 2:坐公車 DI XE BUYT 低些步一(第168頁)
  • 話題 3:問路 HOI DUONG 毀瞪(第176頁)
 • PART 6 逛街購物篇 TRANG DAO PHO MUA SAM 張造佛摸散(第183頁)
  • 話題 1:數量 SO LUONG 贖楞(第184頁)
  • 話題 2:逛百貨公司 DI CONG TY BACH HOA 低公地百華(第189頁)
  • 話題 3:上菜市場 DI CHO 低這(第203頁)
  • 話題 4:買衣服 MUA QUAN AO 摸棍熬(第207頁)
  • 話題 5:買票 MUA VE 摸爺(第214頁)
 • RART 7 日常生活篇 TRANG SINH HOAT HANG NGAY 張興化沆奈(第219頁)
  • 話題 1:上理容院 DEN HIEU CAT TOC (=DEN THAM MY VIEN) 點號軋奪(= 點談美影)(第220頁)
  • 話題 2:上郵局 DI BUU DIEN 低標店(第228頁)
  • 話題 3:看病 KHAM BENH 看病(第234頁)
  • 話題 4:日期 NGAY THANG 奈糖(第242頁)
  • 話題 5:時間 THOI GIAN 特簪(第248頁)
紙本書 NT$ 299
單本電子書
NT$ 209

點數租閱 20點
租期14天
今日租書可閱讀至2021-12-23
還沒安裝 HyRead 3 嗎?馬上免費安裝~
QR Code