PDF JPG
本書有DRM加密保護,需使用HyRead閱讀軟體開啟
 • 和朋友一起歡唱的經典越南語歌曲 [有聲書]
 • 點閱:29
 • 作者: [EZLanguaue編輯部著]
 • 出版社:同文館
 • 出版年:2021[民110]
 • 格式:PDF,JPG
 • 附註:其他題名: 聽V-POP音樂學流行越語詞彙
租期14天 今日租書可閱讀至2022-07-21

004 《第一回:不是妳的錯,是我們錯了》

文法:Hiện tượng rút gọn thành phần câu trong câu tiếng Việt019 《第二回:從你來的那天起》

文法:Chẳng mong gì hơn (ngoài)

文法:Chẳng như là, không bằn029 《第三回:世界的盡頭》

文法:Nữa thôi, mà thôi

文法:Chẳng hề, không hề038 《第四回:「這是結束》

文法:Đến khi

文法:Nỡ, đành lòng046 《第五回:長大了還愛哭》

文法:Mới, vừa mới

文法:Cứ hay054 《第六回:失去你 》

文法:Dànhtốn thời gian

文法:Cần061 《第七回: 最美的一朵花》

文法: Không phải, không thuộc về

文法: Ngỡ, tưởng069 《第八回: 求婚》

文法: Đừng

文法: Dù, dù cho, dù phải

 • 第一回:「不是妳的錯,是我們錯了」(第4頁)
 • 第二回:「從你來的那天起」(第19頁)
 • 第三回:「世界的盡頭」(第29頁)
 • 第四回:「這是結束」(第38頁)
 • 第五回:「長大了還愛哭」(第46頁)
 • 第六回 :「失去你」(第54頁)
 • 第七回:「最美的一朵花」(第61頁)
 • 第八回:「求婚」(第69頁)
紙本書 NT$ 180
單本電子書
NT$ 180

點數租閱 20點
租期14天
今日租書可閱讀至2022-07-21
還沒安裝 HyRead 3 嗎?馬上免費安裝~
QR Code