PDF JPG
本書有DRM加密保護,需使用HyRead閱讀軟體開啟
 • 我的第一本越南語流行歌曲教唱書 [有聲書]
 • 點閱:7
 • 作者: [EZLanguaue編輯部著]
 • 出版社:同文館
 • 出版年:2021[民110]
 • 格式:PDF,JPG
 • 附註:其他題名: V-POP流行歌曲教你唱
租期14天 今日租書可閱讀至2021-12-19

004 《第一回:《超越愛情》》

文法:Cho dù

文法:Chẳng khác nào
014 《第二回:《無色的花》》

文法:Biết mấy

文法:Thế mà022 《第三回:《那個人》》

文法:Chưa bằng

文法:Nào ngờ030《第四回:《我一個人難過嗎?》》

文法:Thêm một lần…

文法:Mặc kệ (Không quan tâm)040 《第五回:《對也變錯》》

文法:Cho dù/ Dẫu cho … (cũng)…

文法:Khiến cho ai đó làm gì049 《第六回:《當我當媽媽》》

文法:Mặc dù/ Dù … nhưng …

文法:Mới + Động từ059 《第七回:《暗戀》》

文法:Chẳng + động từ

文法:Cứ + động từ/ tính từ072《第八回:《青年人》》

文法:Kể từ khi…

文法:Vì ... nên …

 • 第一回:《超越愛情》(第4頁)
 • 第二回:《無色的花》(第14頁)
 • 第三回:《那個人》(第22頁)
 • 第四回:《我一個人難過嗎?》(第30頁)
 • 第五回:《對也變錯》(第40頁)
 • 第六回:《當我當媽媽》(第49頁)
 • 第七回:《暗戀》(第59頁)
 • 第八回:《青年人》(第72頁)
紙本書 NT$ 180
單本電子書
NT$ 180

點數租閱 20點
租期14天
今日租書可閱讀至2021-12-19
還沒安裝 HyRead 3 嗎?馬上免費安裝~
QR Code