EPUB PDF
本書有DRM加密保護,需使用HyRead閱讀軟體開啟
租期14天 今日租書可閱讀至2022-08-30

唐代筆記小說集。一至六卷多記述文史舊聞及掌故,七、八兩卷多記古跡異聞及雜論,末二卷則記載當時士大夫軼事。

封演

蓚人。唐天寶中為太學生,大曆中官邢州刺史,貞元中歷檢校尚書吏部郎中兼御史中丞。所著《封氏聞見記》五卷,語必徵實,足資考證,自顏師古匡謬正俗,李匡乂資暇集,李濟刊誤之外,罕其比偶。著有《古今年號錄》一卷,《錢譜》一卷,《元正占書》一卷。

 • 第一卷(第1頁)
  • 道教(第1頁)
  • 儒教(第2頁)
 • 第二卷(第3頁)
  • 文字(第3頁)
  • 典籍(第4頁)
  • 石經(第6頁)
  • 聲韻(第6頁)
 • 第三卷(第8頁)
  • 貢舉(第8頁)
  • 制科(第9頁)
  • 銓曹(第10頁)
  • 風憲(第12頁)
 • 第四卷(第14頁)
  • 尊號(第14頁)
  • 運次(第14頁)
  • 降誕(第15頁)
  • 金雞(第15頁)
  • 露布(第16頁)
  • 匭使(第17頁)
  • 定諡(第17頁)
  • 明堂(第18頁)
  • 武監(第19頁)
  • 漳瀆(第19頁)
 • 第五卷(第21頁)
  • 鹵簿(第21頁)
  • 公牙(第21頁)
  • 官銜(第22頁)
  • 頌德(第22頁)
  • 壁記(第22頁)
  • 豹直(第23頁)
  • 燒尾(第23頁)
  • 花燭(第24頁)
  • 第宅(第24頁)
  • 巾襆(第25頁)
  • 圖畫(第25頁)
  • 長嘯(第27頁)
 • 第六卷(第28頁)
  • 飲茶(第28頁)
  • 打毬(第29頁)
  • 拔河(第29頁)
  • 繩妓(第30頁)
  • 石志(第30頁)
  • 碑碣(第31頁)
  • 羊虎(第31頁)
  • 紙錢(第32頁)
  • 道祭(第33頁)
  • 忌日(第33頁)
 • 第七卷(第35頁)
  • 視物遠近(第35頁)
  • 海潮(第35頁)
  • 北方白虹(第35頁)
  • 西風則雨(第35頁)
  • 松柏西向(第35頁)
  • 蜀無兔鴿(第36頁)
  • 月桂子(第36頁)
  • 石鼓(第37頁)
  • 弦歌驛(第37頁)
  • 高唐館(第37頁)
  • 溫湯(第38頁)
 • 第八卷(第39頁)
  • 歷山(第39頁)
  • 二朱山(第39頁)
  • 嶧山(第40頁)
  • 羑里城(第40頁)
  • 文宣王廟樹(第41頁)
  • 孟嘗鑊(第42頁)
  • 佛圖澄姓(第42頁)
  • 巨骨(第42頁)
  • 大魚腮(第42頁)
  • 竊蟲(第43頁)
  • 霹靂石(第43頁)
  • 魚龍畏鐵(第43頁)
 • 第九卷(第45頁)
  • 剛正(第45頁)
  • 淳信(第45頁)
  • 端慤(第45頁)
  • 貞介(第45頁)
  • 謇諤(第46頁)
  • 抗直(第46頁)
  • 忠鯁(第46頁)
  • 誠節(第46頁)
  • 任使(第47頁)
  • 禮遣(第47頁)
  • 遷善(第47頁)
  • 惠化(第47頁)
  • 推讓(第48頁)
  • 奇政(第48頁)
  • 掩惡(第48頁)
  • 解紛(第48頁)
  • 凌壓(第49頁)
  • 除蠹(第49頁)
 • 第十卷(第50頁)
  • 務尚(第50頁)
  • 諷切(第50頁)
  • 歡狎(第50頁)
  • 祛吝(第51頁)
  • 修復(第51頁)
  • 贊成(第51頁)
  • 討論(第52頁)
  • 穎悟(第52頁)
  • 敏速(第52頁)
  • 避忌(第53頁)
  • 戲論(第53頁)
  • 失誤(第53頁)
  • 謬識(第53頁)
  • 查談(第54頁)
  • 嘲玩(第54頁)
  • 慚悚(第54頁)
  • 狂譎(第54頁)
  • 侮謔(第55頁)
紙本書 NT$ 50
單本電子書
NT$ 35

點數租閱 20點
租期14天
今日租書可閱讀至2022-08-30
還沒安裝 HyRead 3 嗎?馬上免費安裝~
QR Code