EPUB PDF
本書有DRM加密保護,需使用HyRead閱讀軟體開啟
租期14天 今日租書可閱讀至2021-11-02

全書十八篇共計一百九十五則。據作者弟子徐一夔解釋:「『郁離』者何?離為火,文明之象,用之其文郁郁然,為盛世文明之治,故曰『郁離子』。」作者模仿秦漢子書,將古代史實傳說大膽改制,推陳出新,語言典奧,義蘊深遠。本書性質屬寓言專著,但也有若干則為純粹議論,所議論的內容與篇名有直接而密切的關係。

劉基

劉基(1311~1375),青田(今屬浙江)人,濠曾孫,字伯溫。元末進士,為高安丞,歷官江浙儒學副提舉,有廉直聲,後棄官歸。明太祖定括蒼,聘至金陵,陳時務十八策,建禮緊賢館處之,佐太祖滅陳友諒,執張士誠,降方國珍,北伐中原,遂成帝業。授太史令,累遷御史中丞,諸大典制,皆基與李善長,宋濂計定,三年授弘文館學士,資善大夫,上護軍,封誠意伯,明年致仕。基性剛嫉惡,與物多忤,為胡惟庸所構,憂憤卒。正德中追諡文成。基博通經史,尤精象緯之學。著有《郁離子》、《覆瓿集》、《寫情集》、《犁眉公集》等書。

 • 序(第ii頁)
  • 吳從善郁離子序(第ii頁)
  • 徐一夔郁離子序(第iii頁)
 • 千里馬(第1頁)
 • 憂時(第1頁)
 • 戚之次且(第2頁)
 • 規執政(第2頁)
 • 良桐(第3頁)
 • 巫鬼(第3頁)
 • 亂幾(第3頁)
 • 養梟(第4頁)
 • 獻馬(第4頁)
 • 燕王好烏(第4頁)
 • 八駿(第4頁)
 • 蜀賈(第5頁)
 • 賄賂失人心(第6頁)
 • 請舶得葦筏(第6頁)
 • 喻治(第6頁)
 • 噪虎(第7頁)
 • 摶沙(第7頁)
 • 虞卿諫賞盜(第7頁)
 • 論智(第8頁)
 • 魯般(第8頁)
 • 九尾狐(第9頁)
 • 東都旱(第9頁)
 • 螢與燭(第9頁)
 • 德勝(第10頁)
 • 假仁義(第10頁)
 • 象虎(第10頁)
 • 蟾蜍(第11頁)
 • 豺智(第11頁)
 • 玄豹(第11頁)
 • 螘垤(第12頁)
 • 賄亡(第12頁)
 • 惜鸛智(第12頁)
 • 子僑包藏禍心(第12頁)
 • 救虎(第12頁)
 • 采藥(第13頁)
 • 梓棘(第14頁)
 • 蟄父不仕(第14頁)
 • 化鐵之術(第14頁)
 • 石羊先生(第15頁)
 • 靈邱丈人(第16頁)
 • 刑赦(第16頁)
 • 賈人(第17頁)
 • 好禽諫(第17頁)
 • 五丁怒(第17頁)
 • 晉靈公好狗(第18頁)
 • 官舟(第18頁)
 • 雲夢田(第18頁)
 • 彌子瑕(第19頁)
 • 自瞽自聵(第19頁)
 • 自諱自矜(第19頁)
 • 祛蔽(第20頁)
 • 宋王偃(第20頁)
 • 越王(第20頁)
 • 即且(第21頁)
 • 術使(第21頁)
 • 無畏階禍(第21頁)
 • 規姬獻(第22頁)
 • 豢龍(第22頁)
 • 蛇霧(第22頁)
 • 采山得菌(第23頁)
 • 枸櫞(第23頁)
 • 淳於獝入趙(第24頁)
 • 泗濱美石(第24頁)
 • 子餘知人(第24頁)
 • 不韋不智(第25頁)
 • 馮婦(第25頁)
 • 燕文公求馬(第25頁)
 • 士蒍諫用虞臣(第26頁)
 • 養鳥獸(第26頁)
 • 蛩蛩駏虛(第27頁)
 • 致人之道(第27頁)
 • 韓垣干齊王(第27頁)
 • 噬狗(第28頁)
 • 郤惡奔秦(第28頁)
 • 烏蜂(第28頁)
 • 議使中行說(第28頁)
 • 論相(第29頁)
 • 捕鼠(第29頁)
 • 使貪(第30頁)
 • 去蠹(第30頁)
 • 螇螰(第30頁)
 • 德量(第31頁)
 • 髽辮失笑(第31頁)
 • 淳於髡論燕畔(第32頁)
 • 造物無心(第32頁)
 • 秦醫(第32頁)
 • 大人不為不情(第33頁)
 • 荀卿論三祥(第33頁)
 • 齊伐燕(第34頁)
 • 任己者術窮(第34頁)
 • 論史(第34頁)
 • 天地之盜(第35頁)
 • 治圃(第35頁)
 • 羋叔課最(第36頁)
 • 道術(第36頁)
 • 智力(第37頁)
 • 畏懷(第37頁)
 • 種樹喻(第37頁)
 • 省敵(第38頁)
 • 聚天下者猶的(第38頁)
 • 田璆論救楚(第38頁)
 • 九頭鳥(第39頁)
 • 琴弦(第39頁)
 • 多疑不如獨決(第39頁)
 • 射道(第40頁)
 • 一志(第40頁)
 • 知止(第40頁)
 • 專心(第40頁)
 • 主一不亂(第41頁)
 • 虞孚(第41頁)
 • 虎貙(第42頁)
 • 山居夜狸(第42頁)
 • 蹷叔三悔(第42頁)
 • 詬食(第43頁)
 • 玄石好酒(第43頁)
 • 句章野人(第43頁)
 • 犁冥(第44頁)
 • 姑蘇圍(第44頁)
 • 鄙人學蓋(第44頁)
 • 世農易業(第45頁)
 • 多疑難與共事(第45頁)
 • 天道(第45頁)
 • 繭絲(第46頁)
 • 東陵侯(第46頁)
 • 情為欲使(第46頁)
 • 枯荷履雪(第47頁)
 • 聖人不知(第47頁)
 • 牧豭(第47頁)
 • 割癭(第48頁)
 • 直言諛言(第49頁)
 • 世事翻覆(第49頁)
 • 食鮐(第50頁)
 • 說秦(第50頁)
 • 夢騎(第50頁)
 • 石激水(第51頁)
 • 楚巫(第51頁)
 • 公孫無人(第52頁)
 • 僰人養猴(第52頁)
 • 良心(第52頁)
 • 飲漆毒水(第53頁)
 • 石羊先生自歎(第53頁)
 • 小人猶膏(第53頁)
 • 鷹化為鳩(第54頁)
 • 城莒(第54頁)
 • 寡悔(第54頁)
 • 晚成(第54頁)
 • 待士(第55頁)
 • 蛇蠍(第56頁)
 • 鵋鶀好音(第56頁)
 • 靳尚(第57頁)
 • 論樂(第57頁)
 • 招安(第57頁)
 • 種穀(第58頁)
 • 汪罔僬僥(第59頁)
 • 神仙(第59頁)
 • 貪利貪德辯(第59頁)
 • 論鬼(第60頁)
 • 江淮之俗(第60頁)
 • 岳祠(第61頁)
 • 天下貴大同(第61頁)
 • 麋虎(第61頁)
 • 躁人(第62頁)
 • 立教(第62頁)
 • 應侯止秦伐周(第62頁)
 • 樹怨(第63頁)
 • 唐蒙薜荔(第63頁)
 • 畏鬼(第64頁)
 • 賞爵(第64頁)
 • 井田可復(第64頁)
 • 竊糟(第65頁)
 • 論物理(第65頁)
 • 慎爵(第65頁)
 • 天裂地動(第66頁)
 • 羹藿(第66頁)
 • 大智(第66頁)
 • 安期生(第67頁)
 • 行幣有道(第67頁)
 • 重禁(第67頁)
 • 七出(第67頁)
 • 九難(第68頁)
紙本書 NT$ 50
單本電子書
NT$ 35

點數租閱 20點
租期14天
今日租書可閱讀至2021-11-02
還沒安裝 HyRead 3 嗎?馬上免費安裝~
QR Code