EPUB PDF JPG
本書有DRM加密保護,需使用HyRead閱讀軟體開啟
租期14天 今日租書可閱讀至2024-05-02

節錄內文


隱公元年:
惠公元妃孟子,孟子卒,繼室以聲子,生隱公,宋武公生仲子,仲子生而有文在其手,曰為魯夫人,故仲子歸于我,生桓公而惠公薨,是以隱公立而奉之。

 • 隱公元年
 • 隱公二年
 • 隱公三年
 • 隱公四年
 • 隱公五年
 • 隱公六年
 • 隱公七年
 • 隱公八年
 • 隱公九年
 • 隱公十年
 • 隱公十一年
 • 桓公元年
 • 桓公二年
 • 桓公三年
 • 桓公四年
 • 桓公五年
 • 桓公六年
 • 桓公七年
 • 桓公八年
 • 桓公九年
 • 桓公十年
 • 桓公十一年
 • 桓公十二年
 • 桓公十三年
 • 桓公十四年
 • 桓公十五年
 • 桓公十六年
 • 桓公十七年
 • 桓公十八年
 • 莊公元年
 • 莊公二年
 • 莊公三年
 • 莊公四年
 • 莊公五年
 • 莊公六年
 • 莊公七年
 • 莊公八年
 • 莊公九年
 • 莊公十年
 • 莊公十一年
 • 莊公十二年
 • 莊公十三年
 • 莊公十四年
 • 莊公十五年
 • 莊公十六年
 • 莊公十七年
 • 莊公十八年
 • 莊公十九年
 • 莊公二十年
 • 莊公二十一年
 • 莊公二十二年
 • 莊公二十三年
 • 莊公二十四年
 • 莊公二十五年
 • 莊公二十六年
 • 莊公二十七年
 • 莊公二十八年
 • 莊公二十九年
 • 莊公三十年
 • 莊公三十一年
 • 莊公三十二年
 • 閔公元年
 • 閔公二年
 • 僖公元年
 • 僖公二年
 • 僖公三年
 • 僖公四年
 • 僖公五年
 • 僖公六年
 • 僖公七年
 • 僖公八年
 • 僖公九年
 • 僖公十年
 • 僖公十一年
 • 僖公十二年
 • 僖公十三年
 • 僖公十四年
 • 僖公十五年
 • 僖公十六年
 • 僖公十七年
 • 僖公十八年
 • 僖公十九年
 • 僖公二十年
 • 僖公二十一年
 • 僖公二十六年
 • 僖公二十七年
 • 僖公二十八年
 • 僖公二十九年
 • 僖公三十年
 • 僖公三十一年
 • 僖公三十二年
 • 僖公三十三年
 • 文公元年
 • 文公二年
 • 文公三年
 • 文公四年
 • 文公五年
 • 文公六年
 • 文公七年
 • 文公八年
 • 文公九年
 • 文公十年
 • 文公十一年
 • 文公十二年
 • 文公十三年
 • 文公十四年
 • 文公十五年
 • 文公十六年
 • 文公十七年
 • 文公十八年
 • 宣公元年
 • 宣公二年
 • 宣公三年
 • 宣公四年
 • 宣公五年
 • 宣公六年
 • 宣公七年
 • 宣公八年
 • 宣公九年
 • 宣公十年
 • 宣公十一年
 • 宣公十二年
 • 宣公十三年
 • 宣公十四年
 • 宣公十五年
 • 宣公十六年
 • 宣公十七年
 • 宣公十八年
 • 成公元年
 • 成公二年
 • 成公三年
 • 成公四年
 • 成公五年
 • 成公六年
 • 成公七年
 • 成公八年
 • 成公九年
 • 成公十年
 • 成公十一年
 • 成公十二年
 • 成公十三年
 • 成公十四年
 • 成公十五年
 • 成公十六年
 • 成公十七年
 • 成公十八年
 • 襄公元年
 • 襄公二年
 • 襄公三年
 • 襄公四年
 • 襄公五年
 • 襄公六年
 • 襄公七年
 • 襄公八年
 • 襄公九年
 • 襄公十年
 • 襄公十一年
 • 襄公十二年
 • 襄公十三年
 • 襄公十四年
 • 襄公十五年
 • 襄公十六年
 • 襄公十七年
 • 襄公十八年
 • 襄公十九年
 • 襄公二十年
 • 襄公二十一年
 • 襄公二十二年
 • 襄公二十三年
 • 襄公二十四年
 • 襄公二十五年
 • 襄公二十六年
 • 襄公二十七年
 • 襄公二十八年
 • 襄公二十九年
 • 襄公三十年
 • 襄公三十一年
 • 昭公元年
 • 昭公二年
 • 昭公三年
 • 昭公四年
 • 昭公五年
 • 昭公六年
 • 昭公七年
 • 昭公八年
 • 昭公九年
 • 昭公十年
 • 昭公十一年
 • 昭公十二年
 • 昭公十三年
 • 昭公十四年
 • 昭公十五年
 • 昭公十六年
 • 昭公十七年
 • 昭公十八年
 • 昭公十九年
 • 昭公二十年
 • 昭公二十一年
 • 昭公二十二年
 • 昭公二十三年
 • 昭公二十四年
 • 昭公二十五年
 • 昭公二十六年
 • 昭公二十七年
 • 昭公二十八年
 • 昭公二十九年
 • 昭公三十年
 • 昭公三十一年
 • 昭公三十二年
 • 定公元年
 • 定公二年
 • 定公三年
 • 定公四年
 • 定公五年
 • 定公六年
 • 定公七年
 • 定公八年
 • 定公九年
 • 定公十年
 • 定公十一年
 • 定公十二年
 • 定公十三年
 • 定公十四年
 • 定公十五年
 • 哀公元年
 • 哀公二年
 • 哀公三年
 • 哀公四年
 • 哀公五年
 • 哀公六年
 • 哀公七年
 • 哀公八年
 • 哀公九年
 • 哀公十年
 • 哀公十一年
 • 哀公十二年
 • 哀公十三年
 • 哀公十四年
 • 哀公十五年
 • 哀公十六年
 • 哀公十七年
 • 哀公十八年
 • 哀公十九年
 • 哀公二十年
 • 哀公二十一年
 • 哀公二十二年
 • 哀公二十三年
 • 哀公二十四年
 • 哀公二十五年
 • 哀公二十六年
 • 哀公二十七年
紙本書 NT$ 300
單本電子書
NT$ 210

點數租閱 20點
租期14天
今日租書可閱讀至2024-05-02
還沒安裝 HyRead 3 嗎?馬上免費安裝~
QR Code