PDF
本書有DRM加密保護,需使用HyRead閱讀軟體開啟
 • 母語夠港
 • 點閱:35
 • 作者: 歐陽偉豪著
 • 出版社:天窗出版社
 • 出版年:2016[民105]
 • ISBN:978-988-8395-23-1;
 • 格式:PDF
租期14天 今日租書可閱讀至2021-08-14

重奪話語權!我哋頂硬上!
 
用爆廣東話──以粵語應考、寫會章、簽租約,讓廣東話佔領文件!
秒殺偽語言──以獨立思維,擊破語言偽術,拒絕「權威人士」的含鉛中文!
創立堅邏輯──以邏輯為劍,釐清思路及語意、以子之矛攻子之盾!

 
「母語,一啲都唔貴,但係就好珍貴。」
Ben Sir唔係得把口,讓廣東話佔領街頭!我手寫我心,用爆廣東話,活化香港語言文化。
 
「見思維、見世界、見眾生。」
Ben Sir教你破解政治語言,理順思維,講好中文。以子之矛攻子之盾,靠把口都可拯救地球。
 
 
本書特色:
 
> 保育廣東話是近年社會熱話,歐陽偉豪博士是廣東話專家,於各大報章及網媒撰寫有關廣東話的文章,亦於電視節目教廣東話,備受熱捧。
> 本書講解中文的語言邏輯及說話技巧,適合無論是學生還是在職人士,讀者層面十分廣。
> 歐陽偉豪活躍於電視及電台節目,形象入屋,人氣高企。


歐陽偉豪(Ben Sir),香港中文大學中國語言及文學系高級講師,活躍於各大報章、網媒、電台及電視節目,擅長扮鬼扮馬,入戲入屋,為嘅都係推廣廣東話。

 • 導讀(第8頁)
 • 01 最緊要母語(第13頁)
  • 1.1 「We are Hong Kong」與香港人身份(第14頁)
  • 1.2 撐粵語,頂硬上!(第19頁)
  • 1.3 從普教中到粵語應考(第28頁)
  • 1.4 廣東話租約 有咩唔得?(第34頁)
  • 1.5 小丸子和魚丸子、蕃茄和西紅柿(第39頁)
  • 1.6 學簡化字 問題天天都多(第44頁)
  • 1.7 推廣簡體 村民點諗?(第48頁)
  • 1.8 語文牽動情緒 慎思繁簡(第53頁)
  • 1.9 中大廿多年的語言抗爭(第58頁)
  • 1.10 為簡體字發句聲(第63頁)
 • 02 最緊要思維(第69頁)
  • 2.1 談遠不談近 九唔搭八(第70頁)
  • 2.2 開口埋口講「依法」 為你好啫!(第76頁)
  • 2.3 講得太多傷感情(第80頁)
  • 2.4 語境有落差 雞同鴨講(第84頁)
  • 2.5 語言含鉛遊花園(第89頁)
  • 2.6 省略字眼的一體兩面(第93頁)
  • 2.7 多角度抽擊 轉移視線(第98頁)
  • 2.8 驗證語言的迷思(第107頁)
  • 2.9 訴諸權威 氣壯理不直(第110頁)
  • 2.10 含糊其辭乜乜乜(第114頁)
  • 2.11 跟著矛盾去亂噏(第119頁)
  • 2.12 抗爭語言的乖與激(第125頁)
 • 03 最緊要邏輯(第131頁)
  • 3.1 分拆用語 培養語言自覺(第132頁)
  • 3.2 分解語言 分解社會議題(第136頁)
  • 3.3 獨立思考 釐清語意(第143頁)
  • 3.4 以子之矛 攻子之盾(第148頁)
  • 3.5 最緊要正字 最緊要思維(第152頁)
紙本書 NT$ 450
單本電子書
NT$ 315

點數租閱 20點
租期14天
今日租書可閱讀至2021-08-14
還沒安裝 HyRead 3 嗎?馬上免費安裝~
QR Code