PDF
本書有DRM加密保護,需使用HyRead閱讀軟體開啟
 • 跟著越南人的節慶祭典學越語
 • 點閱:32
 • 作者: 越語村編輯部著
 • 出版社:越語村
 • 出版年:2017[民106]
 • 格式:PDF
 • 附註:部分內容中越對照 題名取自封面
租期14天 今日租書可閱讀至2021-05-31

內容簡介
 
慶典越南語
Giỗ Tổ Hùng Vương
Quốc tế Thiếu Nhi

Tết Đoan Ngọ
Tết Trung Nguyên
Quốc khánh 2-9
Tết Trung Thu
Ngày phụ nữ Việt Nam
Ngày Nhà Giáo Việt
Lễ Giáng Sinh
Lễ cúng ông Táo


 • 課程推薦:越南語 SUPER 專案(第4頁)
 • Giỗ Tổ Hùng Vương(第6頁)
 • Quốc tế Thiếu Nhi(第10頁)
 • Tết Đoan Ngọ(第14頁)
 • Tết Trung Nguyên(第18頁)
 • Quốc khánh 2 - 9(第25頁)
 • Tết Trung Thu(第33頁)
 • Ngày phụ nữ Việt Nam(第41頁)
 • Ngày Nhà Giáo Việt(第49頁)
 • Lễ Giáng Sinh(第58頁)
 • Lễ cúng ông Táo(第67頁)
紙本書 NT$ 99
單本電子書
NT$ 69

點數租閱 20點
租期14天
今日租書可閱讀至2021-05-31
還沒安裝 HyRead 3 嗎?馬上免費安裝~
QR Code