PDF
本書有DRM加密保護,需使用HyRead閱讀軟體開啟
 • 土耳其語會話書
 • 點閱:448
 • 作者: 杜爾孫(Dursun Kose)著 , 陳韋慈譯
 • 出版社:秀威資訊科技
 • 出版年:2007[民96]
 • 集叢名:學習新知類:PD0003
 • ISBN:978-986-6732-42-3;
 • 格式:PDF
 • 附註:中土耳其語對照

使用外國語時,如何在正確的地點、正確的時間,選擇正確的字句和正確的表達方式,可能是件很困難的事。

而本書採土爾其語和中文對照的方式編排,收羅詳盡的土耳其語會話句型整理,並有實際的範例文章可供學習者參考,相信對學習土耳其語有興趣的讀者來說,是一本很實用的工具書。

杜爾孫

1968年生於西諾普。土耳其加茲大學教育學院德文教學學系畢業後於同校繼續進修德文教學研究所並取得碩士學位。1992年於安卡拉大學土耳其語教育中心擔任專任語言教師。2005年獲得安卡拉大學外國語文教育博士學位。專長為土耳其語教學。2006年受聘於國立政治大學擔任助理教授。

 • Ön söz(第1頁)
 • CONTENTS(第3頁)
 • 1. Bölüm 第一章 Kültürel Görünüşler 文化方面(第5頁)
  • Konuşma Kalıpları I 會話句型(第7頁)
  • Konuşma Kalıpları II 會話句型(第20頁)
  • Konuşma Kalıpları III 會話句型(第30頁)
  • Konuşma Kalıpları IV 會話句型(第42頁)
  • Konuşma Kalıpları V 會話句型(第54頁)
  • Konuşma Kalıpları VI 會話句型(第63頁)
 • 2. Bölüm 第二章 İletişimsel Etkinlikler 互動式練習(第79頁)
 • 3. Bölüm 第三章 Sözlük 生字解釋(第103頁)
 • 4. Bölüm 第四章 Çeviriler 中文翻譯(第119頁)
  • Konuşma Kalıpları I 會話句型(第121頁)
  • Konuşma Kalıpları II 會話句型(第125頁)
  • Konuşma Kalıpları III 會話句型(第128頁)
  • Konuşma Kalıpları IV 會話句型(第132頁)
  • Konuşma Kalıpları V 會話句型(第135頁)
  • Konuşma Kalıpları VI 會話句型(第137頁)
紙本書 NT$ 200
單本電子書
NT$ 140

還沒安裝 HyRead 3 嗎?馬上免費安裝~
QR Code