PDF JPG
本書有DRM加密保護,需使用HyRead閱讀軟體開啟
 • 文學客家 [第48期]:轉春
 • 點閱:263
  4人已收藏
 • 作者: 臺灣客家筆會編
 • 出版社:臺灣客家筆會
 • 出版年:2022.03
 • 格式:PDF,JPG
租期7天 今日租書可閱讀至2024-06-06

本期內容簡介

編輯个話

舊年2021 過忒,台灣各地疫情起起落落,迎接新春到來,𠊎等客家語文書寫个路,還係愛定定仔緊行。這48 期《文學客家》就用「轉春」做專題,來同大家分享「春耕」个歡喜摎「回春」有關个生活經驗。除了有秋之先生个〈春个消息〉、老伯先生〈無閒个春阿姐〉以外,還有徐春生先生个〈春遊五峰清泉〉、子堯先生〈回春盛事2 條〉,大家做得跈等時節帶等「惜情」个味緒,共下來欣賞。

這擺〈有影有跡〉係緬懷「大埔客語之母」徐登志先生个專輯,客家電視台記者羅弘昇、台中市客家文化協會邱文偉理事長,寫出徐登志先生个種種感念,當有紀念價值。
新詩作品有大手牽細手,承蒙阿寶、邱一帆、黃有富、江昀、邱春英等人提供,有自由多元个呈現。散文部分也當看得,感謝余惠蓮先生、徐佳妤先生、張美煜先生、張瑞珍先生、李秀琴先生、詠加等朋友書寫各種有感个題材;散文欣賞收錄黃永達先生得獎作品〈水頭莊最尾一棚收冬戲〉,分享淰淰个鄉土風情同客莊「做鬧熱」文化沒落个感嘆。
長篇个部份,〈故事〉2 篇,係曾鳳嬌、傅桂英兩位先生從台灣民間傳說摎鄉野故事著手,感情摎機智並陳,實在當有趣味。這擺還有評論-鍾振斌〈黃火廷小說中个客家女性感情世界〉1 篇,深入來分析小說文學作品,乜係客家民俗文化真實个一種論評。
承蒙大家賜稿!恁仔細!
 

雜誌簡介
 
由一群客籍作家自掏腰包創辦的《文學客家》,上週正式創刊,未來半年出刊一期,除了鼓勵客家人說客家話以外,更希望能夠藉由刊物的出版,提供客語文學創作舞台。
 
過去雖然有很多知名的客家文學作品,例如李喬的《情歸大地》(改編為電影《一八九五》)、吳濁流的《亞細亞的孤兒》及鍾理和的《笠山農場》,但是嚴格說起來,這些作品只能歸類於客籍文學作家的作品,而非以客語創作的作品。近年來開始有人強調必須以客語創作來彰顯族群文化。

 
推動《文學客家》創刊的客籍文學家、台灣客家公共事務協會理事長黃子堯表示,客家文學的相關創作一直以來都屬於弱勢,現在可以看到許多以河洛話作為創作語言的書籍雜誌,但是卻看不到以客語創作的書籍。
 
《文學客家》專刊內容豐富,包含小說、散文、新詩、評論等,是集結各界喜愛客家文學,創作者作品編輯而成,除了語言的價值外,作品中也表現出各地不同客家文化的特殊性以及內涵。
 • 編輯个話(第1頁)
 • 專題 轉春(第5頁)
  • 春个消息(第5頁)
  • 春遊五峰清泉(第6頁)
  • 無閒个春阿姐(第8頁)
  • 回春盛事2條(第9頁)
 • 有影有跡(第17頁)
  • 大埔客語之母—徐登志先生(第17頁)
  • 愐心事,講過往—緬懷大埔客之母徐登志先生(第27頁)
 • 詩歌(第29頁)
  • 人性戰爭(第29頁)
  • 壁(第31頁)
  • 兒童詩歌四首(第33頁)
  • 填詞鄧雨賢曲三首(第36頁)
  • 詩二首(第38頁)
  • 三行詩(第40頁)
 • 散文(第42頁)
  • 兩人正三目 另日無長短(第42頁)
  • 印記(第45頁)
  • 幸福相隨無人能比(第47頁)
  • 大樹橫忒了(第51頁)
  • 灶頭寫詩个心情(第54頁)
  • 山歌毋唱心毋開(第56頁)
  • 講客話寫客語山歌唱(第58頁)
  • 轉外家(第61頁)
  • 月光山下菸葉香(第63頁)
  • 東奧紀實(第65頁)
  • 阿婆,𠊎想摎你講(第66頁)
  • 感謝垃圾車个清潔人員(第68頁)
 • 散文欣賞 水頭莊最尾一棚收冬戲(第70頁)
 • 故事(第76頁)
  • 梁源叔姆—曾先生講古(第76頁)
  • 故事兩則(第82頁)
 • 評論 黃火廷小說中个客家女性感情世界(第89頁)
 • 文訊(第123頁)
  • 研討.活動.出版(第123頁)
  • 邀稿(第127頁)
紙本書 NT$ 140
單本電子書
NT$ 140

點數租閱 15點
租期7天
今日租書可閱讀至2024-06-06
還沒安裝 HyRead 3 嗎?馬上免費安裝~
QR Code