本書有DRM加密保護,需使用HyRead閱讀軟體開啟
 • <這就是>孫子兵法
 • 點閱:1149
  406人已收藏
 • 並列題名:The art of war
 • 作者: 秦榆著
 • 出版社:海鴿文化出版 創智文化總經銷
 • 出版年:2018[民107]
 • 集叢名:古學今用:103
 • ISBN:9789863921127
 • 格式:JPG
 • 書籍難度(SR):665 SR值是什麼?
 • 適讀年齡:十一年級
 • 系列書: 古學今用,本系列共6本
租期14天 今日租書可閱讀至2024-03-15

內容簡介
 
■《孫子兵法》——全世界管理者,沒有人敢不看這本書!
《孫子兵法》作為中國古代最偉大的軍事著作,被譽為「世界第一兵書」,其軍事思想至今仍然光芒萬丈,具有廣大的影響力。不僅如此,《孫子兵法》也是西點軍校和哈佛商學院「指定必讀教材」,在現代商業競爭中,它的作用已經被越來越多的商界人士所重視。
 

■日本趨勢專家大前研一:「《孫子兵法》是最棒的管理教科書!」
號稱日本「經營之神」的松下幸之助,把《孫子兵法》列為松下公司全部管理人員的必讀之書,他認為此書可以完整解讀「贏家的邏輯」。基於現今世界經濟日益全球化,市場競爭空前殘酷,比之於戰爭也毫不過分的現實,如何打贏現代商戰,制定自己的商戰謀略,成為每位企業決策者的必修之課。
 
■精闢語譯、原文釋評、經典案例,輕鬆讀懂《孫子兵法》!
《孫子兵法》所提倡的上兵伐謀、兵貴神速、出奇制勝、先為不可勝、避實就虛、知彼知己、重用人才……對現代商戰極富啟示意義。本書以精闢語譯加上原文釋評,同時輔以經典案例,對《孫子兵法》進行詳細解釋與深刻剖析,並且收錄《孫子兵法》全文,使讀者徹底領悟孫子的軍事謀略和人生智慧!


作者簡介
 
秦榆
 
自幼對國學有濃厚興趣,對儒、墨、道、法……等諸子百家有深入而細微之研究,曾經出版許多相關著作,堪稱國學研究之翹楚。

 • 前言(第3頁)
 • 第一章:孫子和《孫子兵法》(第13頁)
  • 孫子其人(第15頁)
  • 《孫子兵法》的思想與智慧(第17頁)
  • 享譽世界的東方聖典(第21頁)
  • 百家皆尊的制勝秘訣(第23頁)
 • 第二章:靈活變化的處世之道(第27頁)
  • 軍爭之難者,以迂為直,以患為利(第29頁)
  • 古之所謂善戰者,勝於易勝者也(第32頁)
  • 君命有所不受(第34頁)
  • 知彼知己,百戰不殆(第37頁)
  • 凡戰者,以正合,以奇勝(第40頁)
  • 故迂其途,而誘之以利(第42頁)
  • 故用兵之法,無恃其不來,恃吾有以待之(第46頁)
  • 故不知諸侯之謀者,不能豫交(第49頁)
 • 第三章:成功創業的必勝方法(第57頁)
  • 善用兵者,役不再籍,糧不三載(第59頁)
  • 上兵伐謀,其次伐交(第62頁)
  • 出其所不趨,趨其所不意(第66頁)
  • 雜於害而患可解也(第69頁)
  • 昔之善戰者,先為不可勝,以待敵之可勝(第73頁)
  • 故知兵者,動而不迷,舉而不窮(第79頁)
  • 戰勢不過奇正,奇正之變,不可勝窮也(第81頁)
  • 夫吳人與越人相惡也,當其同舟濟而遇風,其相救也如左右手(第85頁)
  • 故經之以五事,校之以計,而索其情(第88頁)
 • 第四章:商者,詭道也(第91頁)
  • 強弱,形也(第93頁)
  • 攻而必取者,攻其所不守也(第98頁)
  • 故形人而我無形(第102頁)
  • 進而不可禦者,沖其虛也(第105頁)
  • 夫兵形象水,水之形,避高而趨下,兵之形,避實而擊虛(第109頁)
  • 兵者,詭道也(第112頁)
  • 辭卑而益備者,進也 …… 無約而請和者,謀也(第114頁)
  • 此兵家之勝,不可先傳也(第118頁)
 • 第五章:所有的競爭,都是戰爭(第123頁)
  • 故善動敵者,形之,敵必從之;予之,敵必取之(第125頁)
  • 上兵伐謀,其次伐交,其次伐兵,其下攻城(第129頁)
  • 夫未戰而廟算勝者,得算多也(第133頁)
  • 計利以聽,乃為之勢,以佐其外(第138頁)
  • 善攻者,動於九天之上(第141頁)
  • 故能而示之不能,用而示之不用,近而示之遠,遠而示之近(第147頁)
  • 夫惟無慮而易敵者,必擒於人(第150頁)
  • 奇正相生,如循環之無端,孰能窮之哉?(第154頁)
 • 第六章:情報,決定生死與成敗(第157頁)
  • 微哉!微哉!無所不用間也(第159頁)
  • 必取於人,知敵之情者也(第162頁)
  • 而愛爵祿百金,不知敵之情者,不仁之至也(第167頁)
  • 內間者,因其官人而用之(第173頁)
  • 反間者,因其敵間而用之(第176頁)
  • 此兵之要,三軍之所恃而動也(第181頁)
  • 故明君賢將所以動而勝人,成功出於眾者,先知也(第184頁)
  • 凡軍之所欲擊,城之所欲攻,人之所欲殺(第186頁)
 • 第七章:團結合作的企業文化(第189頁)
  • 主孰有道?(第191頁)
  • 賞罰孰明?(第193頁)
  • 凡治眾如治寡,分數是也(第198頁)
  • 將能而君不御者勝(第202頁)
  • 故校之以計,而索其情(第205頁)
  • 故殺敵者,怒也(第208頁)
  • 夫金鼓旌旗者,所以一人之耳目也(第210頁)
  • 上下同欲者勝(第214頁)
 • 第八章:企業形象的競爭優勢(第219頁)
  • 取敵之利者,貨也(第221頁)
  • 趨諸侯者以利(第224頁)
  • 勝者之戰民也,若決積水於千仞之谿者,形也(第228頁)
  • 凡此五者,將莫不聞,知之者勝,不知者不勝(第233頁)
  • 故兵以詐立,以利動,以分合為變者也(第236頁)
 • 第九章:雙贏,永遠是最佳的選擇(第239頁)
  • 齊勇若一,剛柔皆得(第241頁)
  • 能使敵自至者,利之也(第245頁)
  • 寡者,備人者也(第248頁)
  • 故君之所以患於軍者三(第251頁)
 • 第十章:確保勝利的用人之道(第255頁)
  • 將者,智、信、仁、勇、嚴(第257頁)
  • 故進不求名,退不避罪,唯民是保,而利合於主,國之寶也(第261頁)
  • 卒善而養之,是謂勝敵而益強(第265頁)
  • 善用兵者,役不再籍,糧不三載(第268頁)
  • 故車戰,得車十乘以上,賞其先得者(第272頁)
  • 故校之以計,而索其情(第277頁)
  • 以正合,以奇勝(第281頁)
  • 故殺敵者,怒也(第284頁)
  • 視卒如嬰兒,故可與之赴深谿;視卒如愛子,故可與之俱死(第286頁)
 • 第十一章:贏得顧客,攻心為上(第291頁)
  • 不知三軍之事而同三軍之政,則軍士惑矣(第293頁)
  • 故善用兵者,屈人之兵而非戰也(第297頁)
  • 故我欲戰,敵雖高壘深溝,不得不與我戰者,攻其所必救也(第299頁)
  • 能使敵自至者,利之也(第301頁)
  • 故兵貴勝,不貴久(第304頁)
  • 將者,智、信、仁、勇、嚴(第307頁)
  • 昔殷之興也,伊摯在夏;周之興也,呂牙在殷(第310頁)
  • 不可勝在己,可勝在敵(第315頁)
  • 攻城之法,為不得已(第318頁)
  • 不戰而屈人之兵,善之善者也(第321頁)
 • 第十二章:善用謀略的政治智慧(第325頁)
  • 故經之以五事,校之以計,而索其情(第327頁)
  • 不戰而屈人之兵,善之善者也(第330頁)
 • 附錄:《孫子兵法》全文(第333頁)
紙本書 NT$ 320
單本電子書
NT$ 224

點數租閱 20點
租期14天
今日租書可閱讀至2024-03-15
還沒安裝 HyRead 3 嗎?馬上免費安裝~
QR Code